LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website: http://daotaotaichuc.ftu.edu.vn/

Điện thoại: (024) 32 595158. Các số máy lẻ: 221, 222, 224.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.