Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp
Tốt nghiệp
Danh sách sinh viên các lớp Tại chức - Chuyên ngành được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2012
Thứ năm, 17 Tháng 5 2012 08:49

Đề nghị Giáo viên Chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng (danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 475/QĐ-ĐHNT-ĐTTC, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương xem tại đây), các trường hợp có sai sót yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm trước ngày 04/6/2012 (những trường hợp không báo lại, Khoa Tại chức không chịu trách nhiệm).

KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

 
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp của các lớp CN18HP - KTĐN, CN4 - QTKD, TC26 - KTĐN và một số trường hợp bổ sung
Thứ hai, 19 Tháng 3 2012 10:18

Đề nghị Giáo viên Chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng (danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 268/QĐ-ĐHNT-ĐTTC, ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương xem tại đây), các trường hợp có sai sót yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm trước ngày 30/3/2012 (những trường hợp không báo lại, Khoa Tại chức không chịu trách nhiệm).

KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

 
Kế hoạch thực tập, thi và viết khóa luận tốt nghiệp lớp CN4 đại học văn bằng 2 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Khóa 18 Hà Nội
Thứ sáu, 19 Tháng 8 2011 14:58

Đến ngày 15 tháng 08 năm 2011 lớp CN 4 đại học Văn bằng 2 khoá 18 Hà Nội - Chuyên ngành QTKD đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định. Sinh viên phải qua thời gian thực tập, viết Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp (Điểm Thu hoạch thực tập tốt nghiệp đạt yêu cầu mới được công nhận tốt nghiệp). Sinh viên nếu có đủ điều kiện theo quy định được viết Khoá luận tốt nghiệp.

Đọc thêm...
 
Kế hoạch thực tập, thi và viết khóa luận tốt nghiệp lớp CN17 E, F
Thứ sáu, 20 Tháng 5 2011 07:59

Đến ngày 28 tháng 05 năm 2011 lớp CN 17 E, F đại học Văn bằng 2 khoá 17 Hà Nội - Chuyên ngành: KTĐN đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định. Sinh viên phải qua thời gian thực tập, viết Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp (Điểm Thu hoạch thực tập tốt nghiệp đạt yêu cầu mới được công nhận tốt nghiệp). Sinh viên nếu có đủ điều kiện theo quy định được viết Khoá luận tốt nghiệp.

Đọc thêm...
 
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp của các lớp CN17 - KTĐN, CN3 - QTKD, TC25 - KTĐN và một số trường hợp bổ sung
Thứ năm, 19 Tháng 5 2011 02:18

Đề nghị Giáo viên Chủ nhiệm và các sinh viên có liên quan kiểm tra thông tin trước khi in bằng (danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định Số 656/QĐ-ĐHNT-ĐTTC, ngày 16 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương xem tại đây), các trường hợp có sai sót yêu cầu báo ngay cho Giáo viên Chủ nhiệm trước ngày 03/6/2011 (những trường hợp không báo lại, Khoa Tại chức không chịu trách nhiệm).

KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đang truy cập

Hiện có 45 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu