Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ) và Bằng đại học thứ 2 năm học 2013 - 2014
Thứ hai, 30 Tháng 9 2013 08:39

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và tình hình thực tế, Trường Đại học Ngoại thương thông báo:

Đọc thêm...
 
Thông báo Tuyển sinh Đại học Bằng 2 (hệ vừa làm vừa học) năm 2013
Thứ ba, 19 Tháng 3 2013 10:52

(THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC xem tại đây)

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 thỏng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ);

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 14/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ khả năng đào tạo của Nhà Trường;

Hiệu trưởng quyết định kế hoạch tuyển sinh đại học bằng hai hệ vừa làm vừa học năm 2013 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo Tuyển sinh Đại học Tại chức (hệ vừa làm vừa học) năm 2013
Thứ ba, 19 Tháng 3 2013 10:44

(THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC - TẠI CHỨC CŨ xem tại đây)

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ);

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 14/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ khả năng đào tạo của Nhà Trường;

Hiệu trưởng quyết định kế hoạch tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2013 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo Tuyển sinh Đại học Tại chức (Hệ vừa làm vừa học) năm 2012
Thứ ba, 07 Tháng 2 2012 08:10

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ);

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 14/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ khả năng đào tạo của Nhà Trường;

Hiệu trưởng quyết định kế hoạch tuyển sinh đại học hệ vừa làm, vừa học năm 2012 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo Tuyển sinh Đại học Bằng 2 (Hệ vừa làm vừa học) năm 2012
Thứ ba, 07 Tháng 2 2012 07:55

Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ);

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 14/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ khả năng đào tạo của Nhà Trường;

Hiệu trưởng quyết định kế hoạch tuyển sinh đại học bằng hai hệ vừa làm vừa học năm 2012 như sau:

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Đang truy cập

Hiện có 64 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Tuyển sinh

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu