Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Thời khóa biểu Lịch học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Lịch học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Thứ hai, 17 Tháng 7 2017 21:52

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 1 Năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai ngày 7 tháng 8 năm 2017

2. Giờ học: Từ 18h00 đến 21h00 (học 4 tiết/buổi)

3. Lịch học:

- Cập nhật ngày 24/10/2017 xem tại đây (do điều chỉnh tên môn của các lớp CN15TATM1-2-3 chuyên ngành TATM)

- Cập nhật ngày 07/8/2017 xem tại đây (do điều chỉnh lịch học của các lớp CN15TATM1-2-3 chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại)

- Cập nhật ngày 13/7/2017 xem tại đây

 

Đang truy cập

Hiện có 8 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Thời khóa biểu Lịch học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu