Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Lịch thi Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 16:35

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 (Tháng 4/2016) như sau:

1. Danh sách và hội trường thi xem tại đây (đang cập nhật)

2. Sinh viên các lớp đăng ký với lớp trưởng; Sinh viên các lớp đã tốt nghiệp còn nợ môn thi đăng ký trực tiếp với GVCN

3. Lớp trưởng tổng hợp chuyển GVCN trước ngày 25/3/2016

4. GVCN các lớp chuyển cho cán bộ được phân công phụ trách đợt thi lại (Cô Thúy) trước ngày 28/3/2016

5. Lịch thi lại xem tại đây; Mẫu đăng ký thi lại tải tại đây

 

Đang truy cập

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Lịch thi Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu