Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Thời khóa biểu Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 10:15

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch học kỳ 2 Năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 11 tháng 01 năm 2016

2. Giờ học: Từ 18h00 đến 21h00 (học 4 tiết/buổi)

3. Lịch học:

- Cập nhật ngày 24/5/2016, chi tiết xem tại đây, (đã điều chỉnh lịch học học phần Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu của các lớp CN9QT, CN23KT sang học kỳ 1 năm học 2016 - 2017; Cập nhật lịch học bổ sung học phần Kế toán tài chính 2; Điều chỉnh lịch học học phần Thị trường chứng khoán của TC9QT)

- Cập nhật ngày 14/4/2016, chi tiết xem tại đây, (đã điều chỉnh lịch học các môn do nghỉ bù các ngày Lễ: Giỗ tổ, 30/4 và 1/5; điều chỉnh lịch học 2 học phần Pháp luật đại cương và Xác suất thống kê của lớp CN25A KTĐN và CN11A QTKD; điều chỉnh lịch học học phần Thanh toán quốc tế của lớp TC33 KTĐN).

- Cập nhật ngày 31/3/2016, chi tiết xem tại đây, (đã cập nhật Lịch học môn Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu của các lớp TC32 KTĐN, TC8A QTKD, TC5A Kế toán, TC4A NHTM).

- Cập nhật ngày 26/02/2016, chi tiết xem tại đây

- Cập nhật ngày 25/12/2015, chi tiết xem tại đây

 

Đang truy cập

Hiện có 99 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Thời khóa biểu Thông báo Lịch học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu