Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Lịch thi Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (tháng 10/2015)
Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (tháng 10/2015)
Thứ hai, 21 Tháng 9 2015 02:23

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (Tháng 10/2015) như sau:

1. Danh sách và hội trường thi xem tại đây (đang cập nhật)

2. Sinh viên các lớp đăng ký với lớp trưởng; Sinh viên các lớp đã tốt nghiệp còn nợ môn thi đăng ký trực tiếp với GVCN

3. Lớp trưởng tổng hợp chuyển GVCN trước ngày 25/9/2015

4. GVCN các lớp chuyển cho cán bộ được phân công phụ trách đợt thi lại (Cô Phương) trước ngày 30/9/2015

5. Lịch thi xem tại đây; Mẫu đăng ký thi lại tải tại đây

 

Đang truy cập

Hiện có 13 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Lịch thi Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (tháng 10/2015)

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu