Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Thời khóa biểu Thông báo về việc cho sinh viên đăng ký mở lớp học phần Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại
Thông báo về việc cho sinh viên đăng ký mở lớp học phần Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại
Thứ sáu, 30 Tháng 1 2015 03:08

Trong học kỳ 2 năm học 2014 – 2015, Khoa Đào tạo Tại chức nhận được nhiều đơn đề nghị của sinh viên xin mở lớp học phần Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, để kịp thời giải quyết nguyện vọng của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp kịp tiến độ, Khoa Đào tạo Tại chức mở đợt đăng ký học phần Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại trong học kỳ 2 năm 2014 – 2015. Lịch chi tiết về ngày học và hội trường như sau:

Ngày bắt đầu: 19/3/2015

(học thứ 3 và thứ 5 vào các ngày: 19/3; 24/3; 26/3; 31/3; 02/4; 07/4; 09/4; 14/4; 16/4; 21/4; 23/4)

Ngày thi: 05/5/2015

Hội trường: B108

Đối tượng: Sinh viên có đơn xin học lại có chữ ký của GVCN, đã nộp học phí theo quy định

KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

 

Đang truy cập

Hiện có 64 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Thời khóa biểu Thông báo về việc cho sinh viên đăng ký mở lớp học phần Pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu