Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Kế hoạch thực tập, thi và viết khóa luận tốt nghiệp các lớp TC29C chuyên ngành KTĐN; TC5B chuyên ngành QTKDQT
Kế hoạch thực tập, thi và viết khóa luận tốt nghiệp các lớp TC29C chuyên ngành KTĐN; TC5B chuyên ngành QTKDQT
Thứ ba, 02 Tháng 12 2014 08:53

Ngày 25 tháng 10 năm 2014 các lớp TC29C chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; TC5B chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định. Sinh viên phải qua thời gian thực tập, viết Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp (Điểm Thu hoạch thực tập tốt nghiệp đạt yêu cầu mới được công nhận tốt nghiệp). Sinh viên nếu có đủ điều kiện theo quy định được viết Khoá luận tốt nghiệp.

1. Điều kiện được thi tốt nghiệp:

Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây được dự thi tốt nghiệp:

- Về nhân cách: Cho đến thời điểm xét điều kiện dự thi không bị kỷ luật, đình chỉ học tập, không trong thời gian thi hành án hoặc bị khởi tố (trong trường hợp vi phạm pháp luật).

- Về học tập: Hoàn thành chương trình học tập, kết quả tất cả các môn đạt điểm 5 trở lên (theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo). Các môn thi chưa đạt yêu cầu thì được thi lại (đối với các sinh viên còn tiêu chuẩn thi lại) và hoàn thành trước ngày 24/3/2015. Nếu thi lại đạt thì mới đươc dự thi tốt nghiệp.

- Những sinh viên chưa hoàn thành chương trình học tập theo quy định sẽ không được thi tốt nghiệp và phải học lại các môn còn thiếu, thi tốt nghiệp với khóa sau (theo quyết định của Nhà trường).

- Đóng học phí đầy đủ theo quy định: Từ ngày 15/12/2014 đến 16/12/2014 vào giờ hành chính hàng ngày, tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. (Nộp học phí còn thiếu và nộp lệ phí bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, nếu không nộp học phí sẽ không được thi lại các môn, không được dự thi tốt nghiệp).

2. Thời gian thực tập, viết thu hoạch thực tập:

- Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn từ ngày 23/12/2014 đến 26/12/2014, giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết Thu hoạch thực tập.

- Từ ngày 26/12/2014 đến ngày 24/3/2015 sinh viên đi thực tập, chọn đề tài làm đề cương chi tiết để viết Thu hoạch thực tập.

- Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến chuyên ngành đã học, nơi sinh viên đang công tác. Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, Nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

- Từ ngày 25/3/2015 đến ngày 27/3/2015 nộp Thu hoạch thực tập tại: Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (Tầng 2 nhà B – đối với chuyên ngành KTĐN); Khoa Quản trị Kinh doanh (Tầng 2 Nhà B – đối với chuyên ngành QTKDQT) trong giờ hành chính.

3. Hình thức và nội dung thu hoạch thực tập:

- Hình thức: Thu hoạch thực tập tốt nghiệp viết từ 30-35 trang, khổ A4, được đánh máy vi tính, bìa mềm. Thu hoạch thực tập phải có nhận xét, chữ ký, đóng dấu của nơi thực tập (Nộp hai bản cho Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế - đối với chuyên ngành KTĐN và Khoa Quản trị Kinh doanh – đối với chuyên ngành QTKDQT - lưu ý: 1 bản nộp cho Khoa và 1 bản nộp cho GV hướng dẫn).

- Nội dung: Theo hướng dẫn của Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế đối với chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Khoa Quản trị kinh doanh đối với chuyên ngành KDQT.

4. Kế hoạch thi tốt nghiệp

- Giải đáp thắc mắc: 18h00 thứ sáu ngày 27/3/2015 (chi tiết hội trường xem trên web của Khoa ĐTTC).

* Dự kiến lịch thi tốt nghiệp: Chủ nhật  ngày 12/4/2015.

- Thi viết môn Kiến thức cơ sở ngành             :    07h.00 đến 09h.00

- Thi viết môn Kiến thức chuyên môn ngành  :    09h.30 đến 11h.30

5. Viết khóa luận tốt nghiệp: (Không phải đi thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp)

-  Điều kiện được viết KLTN:

+ Những sinh viên đạt trung bình chung học tập từ 6,50 điểm trở lên.

+ Không thi lại, học lại ≥ 3 môn

Thời gian viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 23/12/2014 đến ngày 07/4/2015. Nộp khóa luận tại Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế và Khoa Quản trị Kinh doanh vào ngày 9 và ngày 10 tháng 4 năm 2015 - trong giờ hành chính (thời gian bảo vệ Khóa luận sẽ thông báo sau khi nộp Khóa luận). Những sinh viên không nộp khóa luận đúng hạn coi như bỏ thi, sẽ không được viết khóa luận tốt nghiệp và phải thi tốt nghiệp với khóa sau.

Căn cứ  vào kế hoạch trên đây, nhà trường yêu cầu:

1- Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Đào tạo Tại chức và các khoa có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên.

2- Sinh viên các lớp TC29C chuyên ngành KTĐN; TC5B chuyên ngành QTKDQT chấp hành đúng kế hoạch để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp.

3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Ghi chú: - Kế hoạch tập trung nghe phổ biến Kế hoạch thực tập, viết Khóa luận tốt nghiệp, phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và Hướng dẫn nội dung ôn thi tốt nghiệp vào 18h00 thứ sáu ngày 19/12/2014: Lớp TC29C KTĐN tại Hội trường A503; Lớp TC5B QTKD tại Hội trường A501

Nơi nhận:

- Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế;

- Khoa Quản trị Kinh doanh;

- Khoa Đào tạo Tại chức;

- Sinh viên các lớp: TC29C KTĐN; TC5B QTKD;

- Cơ quan nơi sinh viên đang làm việc.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỜNG

(đã ký)

 

 

PGS, TS  Nguyễn Văn Hồng

Lưu ý: Quy trình đăng ký thông tin tốt nghiệp xem tại đây

 

Đang truy cập

Hiện có 38 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Kế hoạch thực tập, thi và viết khóa luận tốt nghiệp các lớp TC29C chuyên ngành KTĐN; TC5B chuyên ngành QTKDQT

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu