Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Thông báo Lịch giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành QTKD
Thông báo Lịch giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành QTKD
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2014 09:47

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch giải đáp thắc mắc cho sinh viên các lớp chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Quản trị kinh doanh vào ngày 17 tháng 11 năm 2014 trước kỳ thi tốt nghiệp (ngày 23/11/2014), cụ thể như sau:

STT

MÔN THI TỐT NGHIỆP

HỘI TRƯỜNG

THỜI GIAN


Các môn cơ sở ngành


1

Marketing căn bản

A305

18h00

2

Nguyên lý kế toán

A503

18h00

3

Nguyên lý thống kê

A303

18h00


Các môn chuyên môn ngành


1 Kế toán quản trị 2 A305 19h30
2 Quản trị chiến lược A503 19h30
3 Quản trị tài chính A303 19h30
4 Kế toán tài chính 2 B105 19h30
5 Quản trị học B106 19h30
 

Đang truy cập

Hiện có 39 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Thông báo Lịch giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành QTKD

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu