Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Thông báo Lịch giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp của các lớp TC29B Kinh tế đối ngoại và các trường hợp thi ghép cùng đợt
Thông báo Lịch giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp của các lớp TC29B Kinh tế đối ngoại và các trường hợp thi ghép cùng đợt
Thứ sáu, 07 Tháng 11 2014 06:14

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Lịch giải đáp thắc mắc cho sinh viên các lớp TC29B Kinh tế đối ngoại và các trường hợp thi ghép cùng đợt trước kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 13 tháng 11 năm 2014, cụ thể như sau:

STT

MÔN THI TỐT NGHIỆP

HỘI TRƯỜNG

THỜI GIAN


Ngành Kinh tế đối ngoại


1

Quan hệ Kinh tế quốc tế

A403

18h00

2

Chính sách Thương mại quốc tế

A405

18h00

3

Giao dịch Thương mại quốc tế

A403

19h30

4 Vận tải giao nhận A405 19h30
 

Đang truy cập

Hiện có 40 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Tốt nghiệp Thông báo Lịch giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp của các lớp TC29B Kinh tế đối ngoại và các trường hợp thi ghép cùng đợt

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu