Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Kết quả thi Kết quả thi tốt nghiệp của các lớp TC Khóa 26, QTKD Khóa 2 và các khóa bổ sung
Kết quả thi tốt nghiệp của các lớp TC Khóa 26, QTKD Khóa 2 và các khóa bổ sung
Thứ ba, 12 Tháng 7 2011 12:57

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo kết quả Thi tốt nghiệp năm 2011 của các lớp Tại chức khóa 26, Quản trị Kinh doanh Khóa 2các khóa bổ sung như sau:

- Tại chức khóa 26 và các khóa bổ sung (xem tại đây)

- Quản trị Kinh doanh Khóa 2A (xem tại đây)

- Quản trị Kinh doanh Khóa 2B (xem tại đây)

 

Đang truy cập

Hiện có 22 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Kết quả thi Kết quả thi tốt nghiệp của các lớp TC Khóa 26, QTKD Khóa 2 và các khóa bổ sung

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu