Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Kết quả thi Kết quả Thi tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học ngày 23 và 24/4/2011
Kết quả Thi tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học ngày 23 và 24/4/2011
Thứ hai, 16 Tháng 5 2011 10:45

Thông tin chi tiết:

Kết quả thi bằng 2 - Hà Nội xem tại đây.

Kết quả thi bằng 2 - Quảng Ninh xem tại đây.

Kết quả thi Tại chức - Hà Nội xem tại đây.

Kết quả thi Tại chức - Quảng Ninh xem tại đây.

 

Đang truy cập

Hiện có 21 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Kết quả thi Kết quả Thi tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học ngày 23 và 24/4/2011

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu