Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ Chương trình đào tạo Khung Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ
Khung Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ
Thứ ba, 26 Tháng 4 2011 08:11

Áp dụng cho các chuyên ngành:

1. Kinh tế đối ngoại từ CN25 KTĐN (Bằng 2); TC35 KTĐN (VLVH) trở về trước;

2. Quản trị kinh doanh quốc tế CN11 QTKD (Bằng 2); TC11 QTKD (VLVH) trở về trước.

I. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC - LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Ngành Đào tạo: Kinh tế

- Chuyên ngành: Kinh tế Đối ngoại (xem tại đây).

2. Ngành Đào tạo: Quản trị Kinh doanh

- Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Quốc tế (xem tại đây).

- Chuyên ngành: Kế toán (xem tại đây).

3. Ngành Đào tạo: Tài chính - Ngân hàng

- Chuyên ngành: Tài chính Quốc tế (xem tại đây).

- Chuyên ngành: Ngân hàng Thương mại (xem tại đây).

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2 - LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Ngành Đào tạo: Kinh tế

- Chuyên ngành: Kinh tế Đối ngoại (xem tại đây).

2. Ngành Đào tạo: Quản trị Kinh doanh

- Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Quốc tế (xem tại đây).

3. Ngành Đào tạo: Tiếng Anh

- Chuyên ngành: Tiếng Anh Thương mại (xem tại đây)

4. Ngành Đào tạo: Luật

- Chuyên ngành: Luật Thương mại quốc tế (xem tại đây)

 

Đang truy cập

Hiện có 66 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ Chương trình đào tạo Khung Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu