Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ
Thông báo Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp ngày 11 tháng 3 năm 2012
Thứ sáu, 09 Tháng 3 2012 09:01

Khoa Đào tạo Tại chức thông báo Danh sách Phòng thi, Số báo danh và Lịch thi của CN18A-B và các lớp thi ghép thi tốt nghiệp ngày 11 tháng 3 năm 2012, chi tiết xem tại đây.

 

Đang truy cập

Hiện có 53 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu