Trường ĐHNT

Đường dẫn  : Trang chủ
Kế hoạch thực tập, thi và viết khóa luận tốt nghiệp lớp CN17 E, F
Thứ sáu, 20 Tháng 5 2011 07:59

Đến ngày 28 tháng 05 năm 2011 lớp CN 17 E, F đại học Văn bằng 2 khoá 17 Hà Nội - Chuyên ngành: KTĐN đã hoàn thành cơ bản chương trình học tập theo quy định. Sinh viên phải qua thời gian thực tập, viết Thu hoạch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp (Điểm Thu hoạch thực tập tốt nghiệp đạt yêu cầu mới được công nhận tốt nghiệp). Sinh viên nếu có đủ điều kiện theo quy định được viết Khoá luận tốt nghiệp.

Điều kiện được thi tốt nghiệp:

Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây thì được dự thi tốt nghiệp:

- Về nhân cách: Cho đến thời điểm xét điều kiện dự thi không bị kỷ luật, đình chỉ học tập, không trong thời gian thi hành án hoặc bị khởi tố  trong trường hợp vi phạm pháp luật).

- Về học tập: Hoàn thành chương trình học tập, kết quả tất cả các môn đạt điểm 5 trở lên (theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo). Các môn thi chưa đạt yêu cầu thì được thi lại (đối với các sinh viên còn tiêu chuẩn thi lại) và hoàn thành trước ngày 12/08/2011. Nếu thi lại đạt thì mới đươc dự thi tốt nghiệp.

- Những sinh viên chưa hoàn thành chương trình học tập theo quy định sẽ không được thi tốt nghiệp và phải học lại các môn còn thiếu, thi tốt nghiệp với khóa sau (theo quyết  định của Nhà trường).

- Đóng học phí đầy đủ theo quy định: Từ ngày 30/05/2011 đến 02/06/2011 vào giờ hành chính hàng ngày, tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. (Nộp học phí còn thiếu và nộp lệ phí bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, nếu không nộp học phí sẽ không được thi lại các môn, không được dự thi tốt nghiệp).

I. Thời gian thực tập:

-  Từ ngày 30/05/2011 đến ngày 26/08/2011.

-  Nơi thực tập: Tại các cơ quan có liên quan đến hoạt động kinh tế đối ngoại, nơi sinh viên đang công tác.Trường hợp nơi công tác không phù hợp với nội dung thực tập, sinh viên có thể liên hệ thực tập ở một cơ quan khác, Nhà trường sẽ viết giấy giới thiệu để sinh viên tự liên hệ nơi thực tập.

1. Nội dung thực tập: Nội dung thực tập phải đạt yêu cầu sau:

* Yêu cầu thứ nhất: Cần tìm hiểu:

+ Các quy trình tiến hành nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh XNK, đầu tư, tài chính, ngân hàng.

+ Nguyên tắc giải quyết những vấn đề phát sinh trong tiến trình tiến hành từng công việc kinh doanh.

* Yêu cầu thứ hai: Cần nắm vững và tham gia quản lý thực hiện các công việc dưới đây:

- Viết đơn hàng, nhận biết các đơn chào hàng;

- Xây dựng chiến lược xuất khẩu;

- Đánh giá hiệu quả xuất nhập khẩu;

- Quy hoạch và xây dựng nguồn hàng xuất khẩu;

- Chuẩn bị các tư liệu cần thiết cho việc đàm phán giao dịch, ký kết hợp đồng ngoại thương, thuê tàu, mua bán bảo hiểm, gia công sản xuất hàng xuất khẩu.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện các hợp đồng ngoại thương, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng bảo hiểm.

- Tham gia và tổ chức đấu giá, đấu thầu, triển lãm, quảng cáo.

- Tiến hành khiếu nại, bồi thường và làm thủ tục có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp phát sinh trong kinh doanh ngoại thương, đầu tư, du lịch, tài chính, ngân hàng …

* Yêu cầu thứ ba: Sinh viên chọn đề tài viết Thu hoạch thực tập về những vấn đề mà mình (đang làm), nắm chắc và thấy bổ ích nhất.

2. Phân bổ thời  gian thực tập, viết thu hoạch thực tập.

1- Từ ngày 30/05/2011 đến 26/08/2011 sinh viên đi thực tập, chọn đề tài làm đề cương chi tiết để viết Thu hoạch thực tập. Đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn từ ngày 30/05/2011 đến 02/06/2011, giáo viên hướng dẫn thông qua đề cương chi tiết và hướng dẫn sinh viên viết Thu hoạch thực tập.

2- Từ ngày 29/08/2011 đến 01/09/2011 nộp Thu hoạch thực tập tại Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế (Tầng 2 nhà B) trong giờ hành chính.

3. Hình thức và nội  dung thu hoạch  thực tập:

- Thu hoạch thực tập tốt nghiệp viết từ 30 – 35 trang, khổ A4, được đánh máy vi tính, bìa mềm.

- Thu hoạch thực tập phải có nhận xét, chữ ký, đóng dấu của nơi thực tập (Nộp hai bản cho Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế) 

4. Nội  dung thi tốt nghiệp:

- Thời gian ôn tập : Từ 29/08/2011 đến 01/09/ 2011

- Giải đáp thắc mắc : 8 giờ 30 phút - Chủ Nhật ngày  11 tháng 09 năm 2011.

* Dự kiến lịch thi tốt nghiệp:

Chủ nhật - ngày  25 tháng 09 năm 2011.

- Thi viết môn Kiến thức cơ sở ngành           :    07h00 phút đến 09h00 phút

- Thi viết môn Kiến thức chuyên môn ngành:    09h30 phút đến 11h30 phút

II.  Viết khóa luận tốt nghiệp: (Không phải đi thực tập tốt nghiệp)

-  Điều kiện được viết KLTN:

+  Những sinh viên đạt trung bình chung học tập từ 6,50 điểm trở lên.

+  Không thi lại, học lại ≥ 3 môn

-  Hình thức và nội dung khóa luận: Theo hướng dẫn của Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Thời gian viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 30 tháng 05  năm 2011 đến 09 tháng 09 năm 2011. Nộp khóa luận vào ngày 19, 20, 21, 22, 23/ 09/ 2011 - trong giờ hành chính tại khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Tầng 2 nhà B. Thời gian bảo vệ Khóa luận sẽ thông báo sau khi nộp Khóa luận . Những sinh viên không nộp khóa luận đúng hạn coi như bỏ thi, sẽ không được viết khóa luận tốt nghiệp và phải thi tốt nghiệp với khóa sau.

 Căn cứ  vào kế hoạch trên đây, Nhà trường yêu cầu:

1- Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Khoa Đào tạo Tại chức và các khoa có liên quan tổ chức thực hiện các công việc trên.

2- Sinh viên lớp CN 17 E, F Đại học Văn bằng 2 khóa 17 Hà Nội chấp hành đúng kế hoạch để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp.

3- Nhà trường trân trọng đề nghị các cơ quan chủ quản của sinh viên tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Ghi chú: - 8h00 (Chủ Nhật) ngày 29 tháng 05 năm 2011 tập trung nghe phổ biến Kế hoạch thực tập, viết Khóa luận tốt nghiệp, phân công giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp và Hướng dẫn nội dung ôn thi tốt nghiệp tại Hội trường: D201

Nơi nhận:

- Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế;

- Khoa Đào tạo Tại chức;

- Sinh viên lớp CN17 E, F khóa CN 17 Hà Nội

- Cơ quan sinh viên.

Hà Nội, ngày  18  tháng  05  năm 2011

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỜNG

PGS, TS  Nguyễn Văn Hồng

Bản đăng ký dự thi tốt nghiệp đại học tại chức lớp CN17 E, F tải tại đây.

 

Đang truy cập

Hiện có 57 khách Trực tuyến

Tuyển sinh ĐH Bằng 2

Tuyển sinh hệ VLVH

Phát bằng tốt nghiệp

Đường dẫn  : Trang chủ

Chương trình hợp tác

 

Khóa đào tạo ngắn hạn

Bài giảng online

Forum

 Joomlart ForumThảo luận - Chia sẻ - Gặp gỡ - Giao lưu