I. Quá trình hình thành và phát triển

Trong hơn 30 năm ra đời và phát triển Khoa Đào tạo Tại chức đã tổ chức đào tạo 10 khóa kỹ sư ngoài ngành, 2 lớp chuyên tu, ngắn hạn, 19 khóa đại học bằng thứ 2 và 29 khóa đại học tại chức với các chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính quốc tế, Ngân hàng thương mại, Tiếng Anh thương mại cho hàng vạn sinh viên trên mọi miền Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa, mở rộng đào tạo lực lượng cán bộ làm kinh tế đối ngoại có chất lượng cao, Khoa Đào tạo Tại chức đã thực hiện liên kết với các địa phương mở các lớp đại học tại chức và văn bằng 2: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Hưng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai…

Đã cấp bằng tốt nghiệp đại học cho 18 409 sinh viên.

Những đóng góp của Khoa Đào tạo Tại chức qua từng giai đoạn

1. Giai đoạn 1972-1973

Nhiệm vụ được giao: Bồi dưỡng cán bộ cho các khóa chuyên tu và ngắn hạn Tại Hà Nội

2. Giai đoạn 1973-1975

Chủ nhiệm Khoa: Ông Nguyễn Hữu Lợi

Cán bộ trong Khoa: Đồng Văn Tiền; Vũ Thị Mai; Đàm Thị Phú; Phạm Văn Hán.

Nhiệm vụ được giao:

-          Bồi dưỡng cán bộ khóa chuyên tu và ngắn hạn Tại Hà Nội

-          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên

3. Giai đoạn 1975-1979

Chủ nhiệm Khoa: Ông Đỗ Mộng Hùng

Cán bộ trong Khoa: Đồng Văn Tiền; Vũ Thị Mai; Đàm Thị Phú; Phạm Văn Hán; Nguyễn Đăng Ất; Nguyễn Hữu Nuyên; Nguyễn Thị Thi.

Nhiệm vụ được giao:

-          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức tại Hà Nội

-          Tuyển sinh các khóa TC1 và 2

-          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho chuyên tu, kỹ sư ngoài ngành

4. Giai đoạn 1979-1980

Chủ nhiệm Khoa: GS, TS Bùi Xuân Lưu

Cán bộ trong Khoa: Nguyễn Xuân Đào; Đồng Thanh Chiều; Nguyễn Minh Giới; Vũ Thị Mai; Đàm Thị Phú; Phạm Văn Hán; Nguyễn Thị Thi.

Nhiệm vụ được giao:

-          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức Tại Hà Nội

-          Tuyển sinh các khóa TC3 tại Hà Nội và Hải Phòng

-          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho kỹ sư ngoài ngành.

5. Giai đoạn 1980-1984

Chủ nhiệm Khoa: PGS, TS Nguyễn Hồng Đàm

Cán bộ trong Khoa: Nguyễn Xuân Đào; Đồng Thanh Chiều; Nguyễn Minh Giới.

Nhiệm vụ được giao:

-          Tuyển sinh các lớp Tại chức Khóa 4, 5 và 6 tại Hà Nội và Hải Phòng

6. Giai đoạn 1985-1989

Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo: Ông Phạm Quang Đàm

Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo: Ông Tô Trọng Nghiệp được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý mảng đào tạo tại chức

Nhiệm vụ được giao:

-          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo Tại chức tại Hà Nội

-          Tuyển sinh các khóa TC7, 8 và 9 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Phòng

-          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 549 sinh viên TC 1- 2-3- 4-5 tại Hà Nội, Hải Phòng

7. Giai đoạn 1990-1993

Chủ nhiệm Khoa: PGS, TS Nguyễn Phúc Khanh

Khoa Đào tạo Tại chức được tách ra khỏi Phòng Quản lý Đào tạo.

Cán bộ trong Khoa: Nguyễn Ngọc Bảo, Vũ Thị Mai, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Ngọc Tuân.

Nhiệm vụ được giao:

-          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức và chuyên ngành tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

-          Tuyển sinh các khóa TC10, 11, 12 và CN 1, 2 tại Hà Nội, TP HCM, Hải Hưng, Nha Trang, Thái Bình, Đà Nẵng và Hải Phòng

-          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 461 sinh viên TC 6- 7- 8 9 và CN 1 Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa

8. Giai đoạn 1993-1994

PGS, TS Nguyễn Hồng Đàm, Phó Hiệu trưởng, kiêm Chủ Nhiệm khoa Đào tạo Tại chức  trước khi vào Cơ sở 2 nhận nhiệm vụ mới.

Cán bộ trong Khoa: Nguyễn Ngọc Bảo, Vũ Thị Mai, Phạm Quang Đàm, Lê Thị Thanh. Sau đó tăng cường Ông Nguyễn Ngọc Tuân từ Phòng Tuyên huấn

Nhiệm vụ được giao:

-          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức và chuyên ngành Tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

-          Tuyển sinh các khóa TC13, 14 và CN 3, 4 tại Hà Nội, TP HCM, Hải Hưng, Nha Trang, Thái Bình, Đà Nẵng và Hải Phòng… khóa chuyên tu và ngắn hạn

-          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 491 sinh viên TC 10- 11 Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM

9. Giai đoạn 1994-2006

Chủ nhiệm Khoa: Ông Nguyễn Ngọc Bảo

1994-2005

Nhiệm vụ được giao:

-          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức và chuyên ngành tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

-          Bao gồm 12 khóa tại chức, 12 khóa chuyên ngành

-          Tuyển sinh các khóa TC15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26 và CN 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang, Thái Bình, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận và Hải Phòng

-          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 10 690 sinh viên TC 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18-19 - 20 và CN 2- 3- 4- 5- 7- 8- 9- 10- 11 Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ.

2005-2006

Nhiệm vụ được giao:

-          Bồi dưỡng cán bộ Đào tạo tại chức và chuyên ngành tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

-          Bao gồm 5 khóa tại chức, 5 khóa chuyên ngành

-          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 1384 sinh viên TC 20- 21 và CN 12- 13 Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Vũng Tàu

10. Giai đoạn 2007- Tháng 9/2014

Trưởng Khoa: PGS, TS Phạm Duy Liên

Nhiệm vụ được giao:

-          Đào tạo tại chức và chuyên ngành tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh

-          Tuyển sinh các khóa TC 27, 28, 29 và CN 17, 18, 19 tại HN, TP HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Bình Dương và Hải Phòng

-          Tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cho 4 834 sinh viên Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Vũng Tàu, Bình Dương.

11. Từ tháng 10/2014: Trưởng Khoa: PGS, TS Hoàng Xuân Bình

II. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

III. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao:

-          Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ vừa làm vừa học theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-          Thiết kế, quản lý chương trình, kế hoạch giảng dạy cho các khóa

-          Quản lý sinh viên theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường về học tập, thi cử, và các nghĩa vụ khác.

-          Tổ chức liên kết đào tạo với các địa phương và các Bộ ngành góp phần đáp ứng nhu cầu của xã hội

-          Tư vấn cho Ban giám hiệu về chương trình, kế hoạch đào tạo, liên kết với các đơn vị hữu quan và các chế độ có liên quan đến người học.

-          Tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để chuyển sang đào tạo theo tín chỉ.

-          Ký kết thanh lý các hợp đồng giảng dạy với giáo viên theo sự ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

-          Tổ chức quản lý học tập, cấp phát giấy chứng nhận các loại.

-          Tổ chức in ấn, quản lý và phát bằng, cấp bảng điểm cho sinh viên khi ra trường

V. Thông tin chính thức để giao dịch:

Khoa Đào tạo Tại chức (Department of Executive Training), Tầng 2 Nhà A,

Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website: http://daotaotaichuc.ftu.edu.vn;

Điện thoại: (024) 32595158; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VI. Danh sách cán bộ Khoa Đào tạo Tại chức

STT

Nhân sự

Chức vụ

Điện thoại

32595158

Email

1

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Trưởng Khoa

228

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS Nguyễn Thị Bích Lan

Phó Trưởng Khoa

225

 

3

ThS Trần Trọng Huy

Phó Trưởng Khoa

223

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS Mai Ngọc Duy

Chuyên viên

224

 

5

Trịnh Thị Thu Phương

Chuyên viên

224

 

6

ThS Nguyễn Tất Thắng

Chuyên viên

222

 

7

ThS Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

222

 

8

ThS Âu Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

221