1. Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức

 

 

 2. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử chính thức của lãnh đạo trong đơn vị

STT

Nhân sự

Chức vụ

Điện thoại

32595158

Email

1

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Trưởng Khoa

228

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS Nguyễn Thị Bích Lan

Phó Trưởng Khoa 225  

3

ThS Trần Trọng Huy Phó Trưởng Khoa 223

Từ T11/2014

3. Thông tin chính thức để giao dịch

Khoa Đào tạo Tại chức (Department of Executive Training), Tầng 2 Nhà A,

Trường Đại học Ngoại thương, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website: http://daotaotaichuc.ftu.edu.vn; http://www.ftu.edu.vn

Điện thoại: (024) 32595158; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.1. Danh sách cán bộ Khoa Đào tạo Tại chức

STT

Nhân sự

Chức vụ

Điện thoại

32595158

Email

1

PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Trưởng Khoa

228

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS Nguyễn Thị Bích Lan

Phó Trưởng Khoa

225

 

3

ThS Trần Trọng Huy

Phó Trưởng Khoa

223

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

ThS Mai Ngọc Duy

Chuyên viên

224

 

5

Trịnh Thị Thu Phương

Chuyên viên

224

 

6

ThS Nguyễn Tất Thắng

Chuyên viên

222

 

7

ThS Nguyễn Thị Thúy

Chuyên viên

222

 

8

ThS Âu Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

221

 

3.2. Danh sách các lớp Văn bằng 2 & Vừa làm vừa học và Giáo viên chủ nhiệm

Sinh viên các lớp có nhu cầu về Bảng điểm (đối với các lớp đã tốt nghiệp), tư vấn về học tập xem danh sách các lớp và liên hệ Giáo viên chủ nhiệm trong file đính kèm tại đây